Actrice - Regisseur - Docent - Coach

Judith Brokking
Coaching

TONEEL TEKST TAAL THEATER

Over Judith Brokking

foto Judith BrokkingJudith Brokking speelt,doceert en coacht.  

 Na haar afstuderen in 1981 aan de Arnhemse Toneelschool acteerde ze bij verschillende theatergezelschappen. Doceerde ze aan de Arnhemse Toneelschool, Kemna Training-Joop van de Ende, coachte 4 jaar bij PKW/FPK en werkt als coach voor theater en tv zoals bij het NOS journaal.                                                                       Interesse in muziektheater en andere culturen bracht haar in 1994 naar Afrika-Kenia , Tanzania , Zuid-Afrika.  Deze studiereis werd mogelijk gemaakt met behulp van een werkbeurs , indertijd toegekend door het Fonds Podiumkunsten.
Beheerde in de jaren 2000 het podium Tussen de Bogen  werkte daar als coach, mentor HKU regieopleiding en regisseur van kleinschalige muziektheaterproducties in samenwerking met verschillende gezelschappen zoals het Rosa ensemble.

Sinds 2013 is Brokking weer een nieuw pad ingeslagen. Zo werkt ze met verschillende makers en uitvoerders vanuit zelfgeschreven teksten. Met de productie "Fijne Dag" vervolgt ze in wezen het pad van muziektheater -maar dan nu anders- dat ze koos na haar toneelopleiding. Ontwerpt ze, samen met een bewegingsdeskundige, specifieke performances waarin tekst, beweging en geluid een eigen vormtaal kennen.

 

 

 

Zinsmelodiën

Zinsmelodie: j - - a - - a ?

Zinsmelodie: j - - - - - a !

Workshops acteren

TEKSTBEHANDELING & ANALYSE
Individuele trajecten

AUDITIETRAINING                                                    

 

Bedoeld voor podiumkunstenaars met een theateropleiding of conservatorium.

Die zich specifiek willen voorbereiden op een auditie voor een gezelschap.                                                                                     Auditiemateriaal willen samenstellen om te kunnen auditeren.                                                                                                                     In een intakegesprek wordt persoonlijke vraag besproken.                                                                                                                           Doel , duur en tijd vastgesteld

                                                                                                                                                         

De workshops

Tekstbehandeling en Analyse

De workshop tekstbehandeling & analyse is concreet gericht op de technische behandeling en inhoudelijke analyse van monologen of dialogen uit het klassieke en moderne repertoire.
Tekstbehandeling is, zoals het woord het zegt, niets meer of minder dan het zorgvuldig behandelen van tekst.
In deze workshop wordt  gewerkt aan het indelen van de tekst door de woorden in de zin te accentueren en te intoneren, vervolgens wordt de tekst ingedeeld op ritme, emotie en stemgebruik.
De ritmische indeling van de tekst is van belang om de muzikaliteit van de tekst naar voren te halen en daarmee de intrinsieke zeggingskracht tot zijn recht te laten komen. Van daaruit wordt het personage verder opgebouwd.

Tekstbehandeling om op grond daarvan het acteren te verfijnen en verder te ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding voor de individuele ontwikkeling van elke deelnemer.

Deze workshop geef ik per individu, duo of in een groep van 2 - 6 personen.

Auditietraining

De auditietraining is bedoeld voor professionele podiumkunstenaars die auditiemateriaal willen samenstellen en beoefenen om auditie te kunnen doen bij theaterproducties, tv of film.

In deze training wordt  gewerkt aan tekstbehandeling en inhoudelijke analyse van de monoloog of monologen. De tekst wordt ingedeeld en behandeld op woordwaarde, ritme, emotie, stemgebruik en opbouw van het karakter. Dan volgt de inhoudelijke analyse en interpretatie.

 

Taal is gedrag

Coachen

COACHING VOOR ACTEURS

Bedoeld voor acteurs die in de praktijk werken en begeleiding willen bij het acteren in een toneelproductie, tv serie/film, musical of opera.

COACHING VOOR PRESENTATOREN EN VERSLAGGEVERS

Bedoeld voor presentatoren of verslaggevers werkzaam bij tv of radio en die begeleiding willen in het presenteren of verslaggeven. Deze trajecten zijn specifiek gericht op gebruik van tekst, stem en fysiek. Daarvoor kunnen teksten uit de toneelliteratuur worden gebruikt en/of verslagen van de presentator of verslaggever zelf.


COACHING VOOR MANAGERS , ADVISEURS EN LEIDINGGEVENDEN 

Bedoeld voor managers, adviseurs en leidinggevenden uit het bedrijfsleven. 

In deze coaching werk ik graag met de principes van het acteren.

  • Tekstbehandeling: leren gebruiken van tekst in het dagelijks functioneren.
  • Stemgebruik: leren hoe de stem te gebruiken in het dagelijks functioneren.
  • Fysiek: bewustworden van eigen beweging in het dagelijks functioneren.

Specifiek gericht op de individuele ontwikkeling van de deelnemer in context met zijn of haar functie in het bedrijf.

 

 

COACHEN

Individuele trajecten voor:

  • Podiumkunstenaars.
  • Presentatoren en verslaggevers.
  • Managers, adviseurs en leidinggevenden uit het bedrijfsleven.

Tijdens een intakegesprek wordt de persoonlijke vraag geanalyseerd en besproken.
Bij wederzijds goedvinden wordt doel, duur en tijd bepaald.

Taal als teken

Visie

visie

Taal gebruikt men om zich uit te drukken, zich kenbaar en zichtbaar te maken.
In taal drukt iemand zich uit over een onderwerp, organisatie, omgeving, de ander.
Die informatie is nooit eenduidig. Wat is het doel van de spreker? Wil hij informeren, verleiden, overtuigen of misleiden? Welke toon kan hij gebruiken om zijn doel te bereiken?
Als de spreker spreekt reageert de toehoorder op wat hij zegt en nog meer op hoe hij het zegt. De acteur gebruikt voor elke rol een andere toon. De presentator of verslaggever hanteert weer een andere toon dan de manager of leidinggevende die zijn team toespreekt.
Stem, toon en intonatie, zijn persoonlijk en vatbaar voor ontwikkeling en verandering.

Met  coaching kan iemand leren deze persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen  in overeenstemming met de rol die men op dat moment heeft of in de toekomst op zich wil nemen.

Voor wie?

In workshops of coachingstrajecten begeleid ik podiumkunstenaars, presentatoren / verslaggevers, managers, adviseurs en leidinggevenden uit het bedrijfsleven.

Elk woord kan REACTIE oproepen bij de toehoorder

Contact

Wil je meer weten vul dan deze velden in.

Sending...
Contact
Bevestig dat je geen script bent.

Bedankt

Bedankt voor uw reactie. Ik zal spoedig reageren!